Teleskopstange MegaPool 2x120cm

Trafo 300W, 12V ES

Transformator 100W 12V

UV Lampe 75W, 230V schwarz

Wandbürste MegaPool 45cm

Wärmepumpe HydroPro, TYP 10, 230V

Wärmepumpe HydroPro, TYP 13, 230V

Wärmepumpe HydroPro, TYP 5, 230V

Wärmepumpe HydroPro, TYP 7, 230V

Winterkonserwant, 1 kg

Winterkonserwant, 5 kg